iZovator Award 2010 voor Small Bite

15 januari 2010

Op maandag 15 november vond in Amaris Zuiderheide in Hilversum de uitreiking van de iZovator Award 2010 plaats. Het was Small Bite die dit jaar de award in de wacht mocht slepen en daarmee in de voetsporen trad van SilverFit, de winnaar van de eerste editie in 2009. Mede-finalisten Mobiele verhalentafel en Join-the-Game mochten met een 2e en 3e prijs naar huis. Trendwatcher Adjiedj Bakas gaf in de keynote presentatie zijn visie op de toekomst van de gezondheid.

Welkom door Wethouder Jan Rensen

De zaal is vanmiddag afgeladen vol en wethouder Jan Rensen van Hilversum heet alle aanwezigen welkom. Het belang van de iZovator award is voor Rensen tweeërlei. Om te beginnen is daar het belang voor iZovator, gericht op de naamsbekendheid van de organisatie. Daarnaast is het belangrijk om via de award innovatie in de zorg onder de aandacht brengen en te stimuleren.

Rensen licht vervolgens toe wat er vanuit Hilversum op het vlak van innovatie aan initiatieven wordt ondersteund: naast iZovator ook iMMovator, iTRovator en iLocator. iMMovator had een lange aanloopperiode nodig, bij iZovator hebben ze daar mooi gebruik van kunnen maken. Een van de initiatieven waar Hilversum actief mee aan de slag is gegaan, is Health gaming, serious gaming op zorggebied. Gaming experience is een voorbeeld daarvan, waarbij in een campusachtige vorm allerlei kennis bij elkaar wordt gebracht.

Vanuit het perspectief van de bestuurder is een belangrijk probleem om jeugd vast te houden, in een vergrijzende samenleving moet technologie beter ondersteunen bij het uitvoeren van de zorgtaak.

De toekomst van gezondheid door trendwatcher Adjiedj Bakas

Trendwatcher Adjiedj Bakas geeft in zijn verhaal een voorproefje op zijn nieuwe boek 'De Toekomst van Gezondheid'. "In de Nederlandse zorgsector gaat er 61 miljard euro om, waarvan ongeveer 1 miljard uitgegeven wordt aan lobbyen. De branche wil helemaal niet veranderen", zo opent hij prikkelend. Hij stelt aan dat de zorg, net als in andere sectoren, waarschijnlijk niet van binnenuit maar door factoren van buitenaf gaat veranderen.

Wat volgens Bakas niet helpt is om je klanten te vragen wat ze willen, luister nooit naar je klanten, je patiënten, je moet zélf je visie bedenken en van daaruit verder gaan. Klanten wilden destijds ook geen pinapparaat, als het aan de klant had gelegen was die er nooit gekomen. Een ontwikkeling in de VS is dat de farmaceutische industrie steeds minder beleggingen doet in de zorg, maar dat het geld juist in andere sectoren geïnvesteerd wordt.

Wat zijn 'de olifanten in de kamer' die de zorg in de toekomst gaan veranderen? Denk dan, aldus Bakas, aan een digitale immigrant, de chirurg die met een robot vanuit het buitenland een operatie doet. Met dat soort ontwikkelingen moeten we hier ook rekening houden.

In tijden van depressie wordt alles vloeibaar, kan er ineens een heleboel. Na een depressie ziet de economie er ineens heel anders uit, kijk bijvoorbeeld naar de crisis van de jaren '30 toen we de auto en het vliegtuig kregen. Binnen afzienbare tijd (het jaar 2060) zal volgens een gerenommeerd onderzoeksinstituut een aanzienlijk deel van de wereld failliet zijn omdat ze de zorg niet meer kunnen betalen.

Volgens een onderzoek van KPMG bevat 10 tot 20% van de facturen in de zorg fouten. Dat is een enorme verspilling. We krijgen cloud computing, waarbij allerlei gegevens aan elkaar gekoppeld worden en beter afgestemd kunnen worden.

15% van de banen verdwijnt en er komen 15% nieuwe banen bij, zo leert de geschiedenis ons. In tijden van crisis gaat die verandering nog sneller, dan zie je versneld banen afbreken en nieuwe banen opbouwen. Social media is de wereld nog harder aan het veranderen. Als uitsmijter toont Bakas ons een foto van een dame die - ergens in de verre toekomst - een soort 'print' heeft gemaakt van haar voet, zodat ze die - als het nodig is, bijvoorbeeld in geval van ongeluk of ziekte - in de toekomst kan gaan gebruiken.

We worden ouder in betere conditie, maar we willen nog vasthouden aan concepten van de jaren '80. De pensioenleeftijd kan gemakkelijk naar 75 jaar, zo kopte laatst een landelijke krant. Het is straks gebruikelijk dat we 120 jaar worden.

Steeds meer innovatie komt uit China, zo stelt Bakas. En wist u dat BlackBerry gebruikers per jaar maar liefst 20 werkdagen meer maken dan een ander en dat zonder een cent extra betaald te krijgen. "Je moet ze gratis uitdelen, geef iedereen een BlackBerry!"

 

Mensen gaan de dood misschien leuker vinden. Daarnaast zie je dat technologie kan helpen om de eenzaamheid te verdrijven. Denk aan het 'namaak hondje' dat ouderen uit hun isolement haalt.

We weten ook dat mensen vaker vreemd gaan. Dat kun je beter doen met mensen die ook nog een relatie hebben, dat geeft meer rust. Kijk bijvoorbeeld eens op www.secondlove.nl, dat is momenteel hot.

Waar je in de zorgsector in moet gaan investeren is talent, origineel talent. Aandacht dus voor de cultuur van je organisatie. Gebruik het talent, gebruik je talent, gebruik je ervaring, je kennis en je bent in staat tot de gekste dingen, zo besluit Bakas zijn inspirerende verhaal.

 

Presentaties finalisten iZovator Award

Na een korte pauze is het tijd voor de finale van de iZovator Award 2010. De iZovator Award is dit jaar mede mogelijk gemaakt door Agis Zorgverzekeringen, Health Innovation Fund en Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen. De kip, de prijs die verbonden is aan de award, is er weer voor de winnaar van dit jaar, net zoals trouwens een geldbedrag en ondersteuning door het iZovator netwerk en de Kamer van Koophandel. Door middel van een korte toelichting door de verschillende juryleden wordt duidelijk waar de award voor staat.

René Hup is voorzitter van de jury en ook bestuurder bij deAmaris Zorggroep. "Uitvoerbaarheid van het plan, wel of niet vernieuwend, wel of niet effectief gezien het doel en levert het wel of niet een bijdragen aan de gezondheidseconomie in deze regio." Dat zijn de eisen waaraan de winnaar getoetst wordt.

Gaston Crolla is manager regiostimulering van de Kamer van Koophandel en hij geeft aan dat ondernemerschap in de zorg ook erg belangrijk is.

Bart Peletier van Residex Health Innovation Fund, een investeringsmaatschappij die alleen in zorgondernemingen investeert. Een uitdaging in de zorg is om van een idee een bedrijf te maken, aldus Peletier.

Jeroen Crasborn van Agis benadrukt dat in de zorg vooral veel ondernemen en vernieuwen nodig is. Het is leuk om mensen op hun kracht aan te nemen, dus niet teveel van mensen over te nemen. Zelfsturing voor en door mensen.

Huub Nijhuis, directievoorzitter van de Rabobank Hilversum Vecht en Plassen, geeft aan dat er ook in de zorg steeds meer zelfstandige ondernemersinitiatieven komen en de Rabobank vindt het belangrijk om die ook te ondersteunen.

 

Finalist 1 Marktintroductie Small Bite, Small Bite

Small Bite is gericht op de behandeling van patiënten met overgewicht door het gebruik van een intra-oraal device dat er voor zorgt dat verzadiging ontstaat voordat iemand teveel binnen krijgt. Jan Renders, uitvinder en medeaandeelhouder, geeft een toelichting op het concept. Er zijn traditioneel drie vormen van oplossingen: dieet, medicatie en maagoperatie. Small Bite voegt daar een vierde vorm aan toe.

Het kan anders met Small Bite, dit verandert namelijk de hap-slik-eet gewoonte. Als je 20 minuten gegeten hebt, dan is de honger weg. Met een Small Bite mechaniek kun je veel minder tegelijk naar binnen werken. Behalve het hulpmiddel is ook de professionele begeleiding erg belangrijk. In de Gooi & Vechtstreek komt begin volgend jaar de eerste Small Bite praktijk.

Het gaat hier om een compleet nieuwe vinding, wat al wel gebeurde was het aan elkaar naaien van de beide kaken. Na een aantal maanden ben je met een Small Bite eigenlijk genezen, maar is het wel van belang dat je sterk in de schoenen blijft staan en het volhoudt. Daar is die professionele begeleiding weer voor, bijvoorbeeld in de vorm van een op een sessies.

Er is getest op veiligheid en effectiviteit. Het succes is ongeveer hetzelfde als dat van de maagballon, alleen met een veel lager risicoprofiel.

 

Finalist 2: Join-the-Game, Creative Seeds

Join-the-Game is een serious game, een concept dat het herstel van kinderen in ziekenhuizen via beweging en sociaal contact bespoedigd. Het doel van Join-the-Game is om kinderen die langdurig opgenomen zijn in het ziekenhuis, te stimuleren om meer te bewegen en samen te spelen.

Thijs de Vries geeft een toelichting. Join-the-Game is een interactief concept waardoor kinderen via hoepels met elkaar gaan spelen. Kinderen die ziek zijn en kinderen die op bezoek komen, kunnen samen gaan spelen. Zieke en gezonde kinderen kunnen op deze manier op basis van gelijkwaardigheid met elkaar bezig zijn. Ook toegankelijkheid en stimuleren van beweging en in een veilige omgeving kunnen spelen zijn belangrijke kernwaarden.

Onderscheidend is dat deze game geen start- en eindpunt heeft, dat is afwijkend van alle andere games. Men hoopt ergens in 2011 de game ook te koop aan te bieden, er moet hiervoor nog veel tijd geïnvesteerd worden. Het meeste werk zal in de software ontwikkeling gaan zitten.

 

Finalist 3: Mobiele Verhalentafel, WAAG society

Het doel van de Mobiele Verhalentafel is om een activerende en ondersteunende 'tool' te bieden aan de groeiende groep van ouderen die zelfstandig wonen. Sacha van Tongeren van De Waag geeft een nadere toelichting. De Mobiele Verhalentafel is een soort database waaruit verhalen opgehaald kunnen worden. Verhalen vertellen is een zeer krachtig middel om depressieve krachten te behandelen omdat dit het geheugen stimuleert. De Mobiele Verhalentafel is ontstaan vanuit de Verhalentafel, waarvan er zo'n 75 in publieke ruimtes van zorginstellingen staan. De mobiele variant is, de naam zegt het al, wat mobieler en meer intiemer te gebruiken.

De verwachting is dat vooral zorginstellingen dit product gaan afnemen. De inzet ervan is deels preventief, doordat je het geheugen traint en contacten stimuleert voorkom je problemen. De ontwikkeling van het apparaat is samen met de doelgroep gebeurt. Steeds als er een concept ontwikkeld was, werd het voorgelegd en werd er om feedback gevraagd. Zo is er een tijdje met twee schermen gewerkt, dat werkte niet goed en daar is dus uiteindelijk van afgezien.

Het prototype zou 2000 euro kunnen gaan kosten ("het meest negatieve scenario") en dan heb je onbeperkt toegang tot de database.

 

Presentatie door SilverFit - winnaar iZovator Award 2009

SilverFit heeft vorig jaar de iZovator Award gewonnen. Via een filmpje krijgen we een indruk van het product en wat mensen ervan vinden. Maaike Dekkers gaat in op wat er sinds het winnen van de prijs allemaal gebeurt is. In een jaar tijd is Silverfit in Nederland meer dan verdubbeld en zijn er wereldwijd ruim 100 systemen verkocht (vorig jaar was dat nog 16). Met name in de VS gaat het hard, samen met partner ACP wordt het apparaat in leasevorm aangeboden.

 In de afgelopen zomer is hard gewerkt aan het verbeteren van het product. De kinderziektes zijn er uitgehaald en de feedback van de therapeuten is verwerkt. Vanaf het najaar is het product nu echt te koop. Behalve in de VS wordt er ook in België, Griekenland, Zuid-Korea, Hongkong en China aan marktbewerking gedaan.

Voor het komende jaar staan onder meer uitbreiding in Duitsland, uitbreiding in de vorm van een nieuwe doelgroep (1e lijnspraktijken, verpleeghuizen) en de ontwikkeling van nieuwe producten centraal. Het winnen van de award heeft SilverFit erg geholpen. Klanten, zoals de Amerikaanse distributeur, bleken hiervan erg onder de indruk.

 

Bekendmaking winnaar iZovator Award 2010

Het is al vijf uur geweest als de juryvoorzitter, René Hup. de winnaars van de 1e, 2e en 3e prijs van 2010 bekend maakt. Alle drie de ideeën zijn leuk, creatief en toepasbaar, zo benadrukt hij.

Op de derde plaats is Join the game geëindigd. Een erg creatief idee, met eenvoudige technieken toe te passen. Daar ligt de kracht. Ook mooi is de invalshoek waarbij zowel zieke als gezonde kinderen betrokken zijn.

Het verschil tussen de nummer 3 en 2 was niet erg groot. De winnaar van de tweede prijs heeft veel mogelijkheden naar de toekomst. Schaalbaarheid, nieuwe technologie daar scoort het erg goed op. De 2e prijs gaat naar de Mobiele Verhalentafel van Waag society, een "bijna een iPad achtig concept".

De nummer 1 is Small Bite, dit concept scoorde op alle onderdelen de maximale aantallen punten. "Dat is het voordeel van een plan dat tot in de finesses al is uitgewerkt, de prototypes liggen klaar en het kan zo de markt op", aldus Hup. Het product speelt ook in op gedragsverandering, wat misschien nog wel het allerbelangrijkste is.

Prijswinnaar en bedenker Jan Renders geeft aan dat het een lange weg is geweest, je moet echt door muren heen, met name in Amerika. Maar het werkt. Hij is ervaringsdeskundige, hij was op zijn 13e 132 kilo en leeft en eet nu veel en veel beter. "Nu pas leef ik echt", zo geeft hij aan. Hij was zelf de testpersoon en een betere kun je je vermoedelijk niet wensen.

Met dit gedreven antwoord komt een mooi einde aan een lange maar ook indrukwekkende speciale editie van iZovators Cross Care Café. Onder het genot van een hapje en drankje kijkt een grote groep aanwezigen vervolgens nog even terug op deze feestelijk middag.

Deelnemers
Agenda

Op dit moment zijn er geen evenementen gepland dus houdt u onze agenda in de gaten.