Cross Care Cafe: Kwetsbare ouderen, verleden tijd?

08 april 2015

Op woensdag 8 april jl. vond het conferentie: Kwetsbare ouderen, verleden tijd? In het Regiokantoor van de regio Gooi- en Vechtstreek in Hilversum. Deze conferentie werd georganiseerd door iZovator.

Dagvoorzitter Hekon Pasman opende de conferentie met een kort welkomstwoord en een inleiding. Tijdens deze conferentie werd er ingegaan op de vraag hoe je zo goed mogelijk oud kunt worden. Het doel van de middag was tweeledig: enerzijds om de deelnemers te inspireren met nieuwe gezichtspunten en anderzijds om een gezamenlijke ambitie voor de regio Gooi en Vechtstreek te formuleren als het gaat om de aanpak van kwetsbare ouderen. De uitdaging voor vanmiddag was dan ook: formuleer een regionale ambitie dan wel speerpunten (middelen zijn schaars, waar wil je deze op inzetten), hoe kom je tot focus? Met andere woorden: voor wie ga je het doen (toch een doelgroep definiëren, of zijn er andere manieren om middelen gericht in te zetten?), welke randvoorwaarden zijn nodig (denk aan ICT, samenwerking, kennis en expertise) en welke resultaten worden beoogd (en wanneer wil je dat resultaat bereikt hebben?)

Deelnemers
Agenda

Op dit moment zijn er geen evenementen gepland dus houdt u onze agenda in de gaten.