iZovator Award 2012 voor Moodbot

15 november 2012

Op 15 november vond de uitreiking van de iZovator Award 2012 plaats in het Raadhuis van Hilversum. De vijf finalisten vertelden vol passie over hun innovatieve ideeën voor de zorg. Maar, er kan er maar een de winnaar zijn van de Kip. En dat is Moodbot van Altrecht en de HKU geworden! Het idee Ambulance Dichtbij van studenten van de Hogeschool Utrecht kregen het Ei als aanmoedigingsprijs, omdat zij een heel goed concept bedacht hebben dat veel losmaakte bij de jury.

Natuurlijk draaide de middag om de prijzen, maar er was eerst een inleiding door Yuri van Geest, professioneel innovator. Volgens Van Geest zal de zorg langzaam verschuiven naar preventie, predictie en participatie. Ook zullen diagnose en behandelingen steeds vaker decentraal plaatsvinden. Dat houdt radicale verbeteringen in termen van kostenreductie, hogere effectiviteit en kwaliteit en toegang tot zorg.

Van Geest gelooft heilig in Singularity. Singularity is de combinatie van verschillende exponentieel groeiende technologieën. De gezondheidszorg gaat de komende jaren helemaal veranderen door de mogelijkheden die biotech, nanotech, 3D printers, neurotech, crowdsourcing, AI, robots, mobiel en sensoren gezamenlijk bieden binnen de zorg. Momenteel zijn deze veranderingen nog maar beperkt zichtbaar, maar door haar exponentiële karakter zal dit de komende 5 jaar snel veranderen, verwacht Van Geest.

Van Geest vertelde over de Quantified Self: zelf meten van geestelijke en lichamelijke gezondheid. Er zijn volgens hem nu al meer dan 500 tracking devices en apps en dat zal doorgaan. DNA delen met anderen wordt vaak gezien als iets engs. Iedereen, inclusief de zorgverzekeraar weten dat dan van je. Maar Van Geest draaide het om: “hoe meer je openstelt en deelt, hoe meer je terugkrijgt. Dat is ook zo me DNA en neuroprofielen. Het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt en dat geeft de kans er iets aan te doen, op tijd.” .

Alles krijgt ook een sensor, volgens Van Geest. In het huis, op je lichaam, maar ook in je lichaam. Van Geest ziet het als een positief verhaal met kansen, gaf hij aan: “Ik geloof meer in sensordata dan in een huisarts”.

Na het verhaal van Van Geest waar aandachtig naar werd geluisterd en wat voor sommigen wel heel overweldigend was, was er even een korte pauze, compleet met smoothie, om deze gepresenteerde vergezichten te laten bezinken.

De prijs
Toen begon volgens Van Geest het echte werk. Wat stond er deze middag op het spel? Naast de eer is er voor de winnaar een financiële bijdrage om het winnende idee ten uitvoer te brengen en advies van onder meer de Kamer van Koophandel. Daarnaast natuurlijk veel exposure via het netwerk van iZovator gedurende een jaar. Dit jaar wordt voor het eerst ook een aanmoedigingsprijs uitgereikt voor het beste concept. Ieder jaar wordt de Kip, die gemaakt wordt door mensen met een visuele beperking, groter en uitbundiger. Het Ei als aanmoedigingsprijs deed er vrijwel niet voor onder.

Figure Running
Om te laten zien wat er allemaal kan gebeuren na het winnen van een iZovator Award werd getoond aan het publiek via een video getoond van een van de prijswinnaars van vorig jaar:Figure Running. Bedenkster Willempje Vrins vertelde in de video wat er na het winnen van de (derde) prijs allemaal is gebeurd met Figure Running .

En dat is veel! De app die zij gemaakt heeft, is een middel om meer te bewegen. Door het lopen leuk te maken, wordt er meer bewogen. Dat leuk maken van bewegen is gedaan door mensen figuren te laten rennen, bijvoorbeeld door de straten van een stad. Die figuren zijn in allerlei kleuren te zien op een mobiele telefoon. Ook zijn delen weer uit te gummen en zijn andere tekenmethodes te gebruiken. Figure Running krijgt inmiddels zelfs ver over de landsgrenzen flink wat aandacht en de app wordt wereldwijd gebruikt.

“Figure Running is door iZovator in contact gekomen met veel zorginstellingen”, vertelde Vrins in het filmpje. Dat was erg waardevol, gaf Vrins aan, omdat zij zelf wel veel verstand hadden van de running app, maar niet van de zorg. “Maak gebruik van het netwerk van iZovator”, raadde ze de genomineerden en winnaars van deze editie dan ook aan.

Aan het eind van de video gaf Vrins nog enkele tips aan de genomineerden die daarna hun pitch voor de jury moesten houden: “time je pitch goed, maak duidelijk wat je met het geld zou gaan doen en welk verschil je daarmee maakt”. 

De jury
De jury van de iZovator Award zat al klaar om goed naar alle pitches te luisteren. Deze jury bevatte veel deskundigheid, zowel op het gebied van de gezondheidszorg als op het gebied van business in de zorg. Dat was te vinden in de volgende personen: voorzitter Gaston Crolla(manager regiostimulering van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland), Dick Sietses (Health Innovations), René Hup (bestuurder van de Amaris Zorggroep), Huub Nijhuis(directievoorzitter van de Rabobank Hilversum Vecht en Plassen), Jeroen Crasborn (Senior advisor zorgstrategie bij Achmea divisie Zorg & Gezondheid) en Jacques van Ek (voorzitter bestuur Taskforce Innovatie Regio Utrecht).

De finalisten 
Uit alle inzendingen zijn vijf finalisten geselecteerd die deze middag mochten strijden om het meest innovatieve idee voor de zorg. De finalisten van de iZovator Award waren:

Moodbot 
Moodbot is een game voor patiënten uit de GGZ die signalen voor terugval of escalaties verzamelt en deze terugkoppelt aan behandelaars zodat deze tijdig hulp kunnen inschakelen. Moodbot is gemaakt door Altrecht en de HKU.
Marjolein van Woudenberg van Altrecht gaf in vogelvlucht weer wat het idee was en wat de mogelijkheden waren. De game fungeert eigenlijk als interactieve coach, die mensen verleidt om signalen van terugval te documenteren. Dagelijks wordt de stemming gevraagd en er worden opdrachten gegeven . Ook kan Moodbot stimuleren om andere cliënten te bezoeken zodat er een netwerkfunctie ontstaat. Preventie van psychische klachten staat centraal, vertelde Van Woudenberg. En omdat psychische aandoeningen vaak chronisch zijn, is zelfmanagement belangrijk. En daarvoor geeft Moodbot de mogelijkheid. Men is 24 uur per dag bewust van hoe het gaat en ook de behandelaar wordt direct op de hoogte gesteld.

 

Het gaat om een kleine doelgroep, gaf Van Woudenberg aan, maar deze groep zorgt wel voor veel zorgkosten. Na 1 jaar Moodbot wordt gehoopt op 10% meer behandelde cliënten, 10% minder incidenten en 11,5 miljoen besparing. Jury-lid Jeroen Crasborn van Achmea reageerde daarop met: “Je moet niet alleen op het geld gaan zitten, maar juist op de kwaliteit van de zorg. Wat verandert er precies en welk effect heeft het?”. Concrete effecten zijn er nog niet volgens Van Woudenberg, maar er wordt al wel met een klein groepje cliënten gewerkt met Moodbot. De besparing komt vooral dat de clienten zelf regie nemen en dat er minder behandelaren nodig zullen zijn, gaf Van Woudenberg aan aan de jury. In de zorg blijkt echter dat hoewel er veel potentie is, ook voor besparingen, er niet zomaar geld beschikbaar komt om de innovatie verder te helpen.

Ambulance dichtbij
Met de "ambulance dichtbij" applicatie wordt de veiligheid van het ambulancepersoneel bevorderd. Hogeschool Utrecht student Tom de Nooij,gaf een pitch over het idee van 6 studenten, waarvoor zij een 9,2 als cijfer kregen. De basis voor dit idee ligt in de groeiende agressie tegen ambulance medewerkers. De app die de studenten voor ogen hebben heeft alleen een smartphone nodig, internet en het vermogen om een paar knoppen aan te klikken. In het scenario voor het idee wordt na een ongeluk 112 gebeld, met GPS via de smartphone wordt de locatie bepaald van de beller. Vervolgens staat de verpleegkundige centralist bij de alarmcentrale de beller te woord en kan nog om een aanvullend filmpje vragen, dat via de smartphone verstuurd wordt. Vanaf het moment dat de motor van de ambulance gestart wordt, kan de beller beginnen met aftellen en volgen hoe lang het nog duurt totdat de ambulance er is.
Het weten dat er een ambulance onderweg is en hoe lang het nog duurt kan volgens de studenten een hoop stress en agressiviteit wegnemen. Wat het oplevert? Minder verzuim onder het personeel.

Een kanttekening die de jury bij de app zette is: hoe gaan mensen dit gebruiken? Want op het moment dat je een ongeluk krijgt, ga je niet eerst een app downloaden. De studenten hadden daar wat op bedacht: via Postbus51 en SIRE willen ze iedereen in Nederland laten weten dat de app er is en dat het belangrijk is om het programma te downloaden.

Wereldstappen
Arno Rademaker presenteerde Wereldstappen. Dit is een online spel dat ouderen uitdaagt om op een leuke, laagdrempelige manier in beweging en in contact met anderen te komen. Hiermee levert het project een effectieve en meetbare bijdrage aan inactiviteit en eenzaamheid onder ouderen.

Aanleiding voor de app zijn de 3 miljoen ouderen die inactief en bovendien eenzaam zijn. Het doel, zo legde Rademaker nader uit, is gezamenlijk winst te boeken en niet zozeer om activiteit te verhogen, maar wel inactiviteit de voorkomen. Het spelelement daagt volgens Rademaker mensen ui, het geeft plezier en zorgt dat men andere en betere keuzes maakt. Opdrachten die erin zitten, zijn bijvoorbeeld: het volkslied zingen en wandelingen maken.

Mensen sparen voor uitjes, net als het zegeltjes verzamelen bij supermarkten en bij de koffie. Dat zorgt er volgens de bedenkers voor dat het aanslaat bij ouderen.
De jury twijfelde of het nodig is om allerlei spellen en opdrachten in een app te zetten en of de inhoud met deze veelheid actueel te houden is. Rademaker gaf aan dat bedrijven, zoals Hema, ANWB en Philips voldoende content kunnen leveren en voldoende belang hebben bij het actueel houden van het aanbod. Een aandachtspunt was volgens de jury ook hoe je mensen die echt inactief zijn zo ver kunt krijgen om te gaan bewegen.

Vitale moestuin
Robert Arnoldy nam de presentatie van de Vitale Moestuin voor zijn rekening; een complete, laagdrempelige moestuin inclusief ondersteuning realiseren bij een te selecteren zorginstelling als onderdeel van de dagactiviteiten voor ouderen. 
14% van deze ouderen schijnt maar te voldoen aan de bewegingsnorm en 75% is zelfs inactief. Ouderen missen daarvoor de stimulans uit de directe omgeving, volgens Arnoldy.

Met moestuinworkshop, een aanverwante kookclub en theetuin wordt het eten en de gezondheid van de bewoners verbeterd, mede door socialisatie (verstandelijk beperkten worden ook betrokken voor het zwaardere werk, net als vrienden en andere vrijwilligers) en activatie. 
De innovativiteit van het idee was voor de jury niet direct duidelijk en ook het businessmodel was nog een vraag. Arnoldy gaf aan dat het betrekken van vrijwilligers via social media kan en dat de moestuin bijvoorbeeld ook kan werken voor externe projecten.

Galalion.com
Ranjith Postma presenteerde Galalion.com, dat claimt om individuen samen sterk te maken. Het is een online wedstrijd waarmee mensen elkaar zo motiveren dat ze offline beter presteren.

Postma gaf aan al ervaring te hebben met bijvoorbeeld afvallen en wat leerde dat? Ten eerste: met een individuele beloning helpt een ander helpt je nooit ten koste van zichzelf. Ten tweede: een teambeloning stimuleert 'freeloader' gedrag. Daarom zorgt Galalion.com ervoor dat iemand een sociale beloning krijgt. Met een sociale beloning krijgt iemand waardering van de mensen om hem heen, als dank dat hij hen zelfs zó motiveert dat ze beter presteren dan hijzelf. Onder het mom ‘gezond leven doe je samen’, wil Postma het idee nu ook naar de zorg brengen. De jury vroeg zich na de presentatie af wat het product nu precies is. Postma lichtte toe dat het gaat om een methode om te motiveren.

De uitreiking

Voorzitter Gaston Crolla wilde de deelnemers niet te lang in spanning laten. Hij gaf complimenten voor alle deelnemers. Voor de ideeen, de plannen die van tevoren op papier waren aangeleverd en de presentaties.
Het was moeilijk voor de jury om maar een winnaar te kiezen. De ideeën waren immers zo divers. Van sommige deelnemers was de spanning van het gezicht af te lezen. De Kip (de hoofdprijs) en het Ei (de aanmoedigingsprijs) stonden al die tijd al in zicht.

Crolla ging nog even verder. De jury had gelet op de innovativiteit van de ideeën, of ze realistisch waren, of ze schaalbaar waren en of er sprake was van klantgerichtheid. Daaruit kwam als beste concept een winnaar naar voren, die heel wat losmaakte bij de jury. Het nodigde gelijk uit om nog meer oplossingen te bedenken. Het Ei om dit aan te moedigen ging naar de app Ambulance dichtbij. Zichtbaar blij nam Tom de Nooij, student van de HU de prijs in ontvangst. Gelijk ook vroeg hij zijn 5 vrouwelijke mede-studenten op het podium. Zij deelden het enthousiasme. Crolla gaf nog mee dat het goede marketing echt van belang is voor dit idee.

Toen was het tijd voor de uitreiking van de Kip. Van het idee werd als sterke punten genoemd dat het met de gebruikers zelf ontwikkeld was, de co-creatie. Ook geeft het idee naar de mening van de jury echt een alternatief voor de huidige behandeling. Dat het ook nog geld kan opleveren, is mooi. Maar zoals jury-lid Jeroen Crasborn al eerder zei: “Je moet niet alleen op het geld gaan zitten, maar juist op de kwaliteit van de zorg. Wat verandert er precies en welk effect heeft het?”. Dat is misschien een mooie tip voor de deelnemers van een volgende editie van de iZovator Award.

Deelnemers
Agenda

Op dit moment zijn er geen evenementen gepland dus houdt u onze agenda in de gaten.