Wachtlijsten voor casemanagement dementie

12 februari 2016

Alzheimer Nederland krijgt steeds meer signalen dat de wachtlijsten voor casemanagement dementie toenemen. In de regio Eindhoven is de wachtlijst eind 2015 gegroeid naar 200 mensen. In de regio 't Gooi is een wachtlijst van 80 mensen met dementie.

In Amstelveen/Aalsmeer en Uithoorn is het casemanagement vrij plotseling anders georganiseerd waarbij mantelzorgers niet gespecialiseerde wijkverpleegkundigen kregen toegewezen. Sommigen helemaal niet. Alzheimer Nederland vindt dit onverantwoord en luidt de noodklok. Gea Broekema-Procházka, directeur van Alzheimer Nederland: '51 procent van de mantelzorgers is psychisch overbelast. Het wachten is op crisissituaties en vervroegde opnames in het verpleeghuis. Zorgaanbieders zijn van mening dat de wijkverpleegkundige dit werk er wel bij kan doen met als resultaat dat in diverse regio's casemanagers dementie worden ontslagen. Daarnaast hoort Alzheimer Nederland van de wijkverpleegkundigen zelf terug dat zij dit specialistische werk er onmogelijk ook nog bij kunnen doen. Wijkverpleegkundigen hebben een bestand van ruim 200 cliënten te bedienen, een casemanager dementie heeft gemiddeld 50 cliënten. Dit geeft de intensiteit van de begeleiding aan.'

Zorgverzekeringswet
Zorgverzekeraars zien volgens Alzheimer Nederland te weinig toe op een goede uitvoering van het casemanagement dementie en dus op het wachtlijstbeheer. Daarnaast wordt er onvoldoende rekening gehouden met een toename van het aantal mensen met dementie. ‘Casemanagement dementie is een vorm van deskundige begeleiding voor de persoon met dementie en zijn mantelzorger en staat duidelijk omschreven in de Zorgstandaard Dementie, een landelijk document waarin goede zorg bij dementie is beschreven, mede ondertekend door zorgverzekeraars. Sinds 1 januari 2015 valt deze vorm van begeleiding onder de zorgverzekeringswet, en wel onder de wijkverpleging. Het is daarmee een verzekerd recht. Iedereen met de diagnose dementie kan een beroep doen op deze gespecialiseerde functionaris vanuit de basisverzekering. Deze functionarissen zijn veelal wijkverpleegkundigen. Zij dienen echter wel een aanvullende opleiding op het gebied van dementie te hebben en het vaste onafhankelijke aanspreekpunt te zijn. Maar casemanagement dementie dreigt nu binnen de wijkverpleging verloren te gaan.'

Bron: ZorgvisieAgenda

Op dit moment zijn er geen evenementen gepland dus houdt u onze agenda in de gaten.