Geslaagde aftrap project ‘Langer thuis wonen met dementie’ in de Gooi en Vechtstreek

05 oktober 2016

Op 4 oktober 2016 vond in het Cross Care Café ‘Dementievriendelijk nu!’ in Bussum een feestelijke en interactieve bijeenkomst over het onderzoeksproject FIT plaats. FIT brengt vraag en aanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers aan ondersteunende producten en diensten in de thuissituatie dichter bij elkaar.

FIT in het kort

Als dementievriendelijke regio draagt de Gooi en Vechtstreek actief bij aan het project FIT. Het lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam is penvoerder van het consortium FIT waarin kennisinstellingen samen met zorginstellingen, belangenorganisaties en bedrijven uit de Regio Gooi en Vechtstreek onderzoek doen. Tijdens zijn toelichting op  het project benadrukt Ben Kröse, lector Digital Life bij de HvA, het belang om de individuele behoeften van mensen met dementie goed in kaart te brengen. Er is een ruim aanbod van technologische ondersteuning voor mensen met dementie en mantelzorgers, maar hoe komen deze innovaties bij de juiste  eindgebruiker terecht? Wat is de beste ‘fit’ tussen vraag en aanbod? FIT gebruikt hiervoor strategieën uit de creatieve industrie. Bij FIT staan mensen met dementie centraal en zij zijn betrokken in alle fasen van het project. Zij brengen hun ervaringen in en testen gedurende het project de gevonden oplossingen.

FIT is een cross-over project van Creatieve Industrie en de Zorgsector. Het project wordt gefinancierd door de topsectoren Creatieve Industrie en Life Sciences & Health enerzijds en de private partners uit de regio Gooi en Vechtstreek anderzijds.

Thuis wonen met dementie

Volgens Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie bij het VU medisch centrum, tast de ziekte bij iedereen andere facetten van het dagelijks leven aan. Bijvoorbeeld  sociale participatie of  de band met familie, partner en vrienden. De behoeften van de doelgroep lopen dus uiteen. Door het houden van focusgroep discussies, individuele interviews en het testen van producten bij de gebruiker speelt FIT in op de  gevarieerde en individuele behoeften van mensen met dementie.

Uitreiking eerste gepersonaliseerde pakket ondersteuningsmiddelen

De regio Gooi en Vechtstreek vormt een uniek Living LAB, waar prototypen van de ‘fit’ (de keuzehulp) en de samengestelde gepersonaliseerde pakketten van hulpmiddelen en diensten worden getest en geëvalueerd. Mevrouw Brouwer (91 jaar) woont zelfstandig in Hilversum en heeft dementie. Zij is zich hiervan bewust en wil graag zaken uitproberen die haar zouden kunnen helpen . Zij ontving als eerste een gepersonaliseerd pakket uit handen van  Janny Bakker, wethouder gemeente Huizen. Het pakket bevatte onder andere een sensorvloerlicht, praatknoppen, tablet met de Dementia-app en een seniorentelefoon met geheugen. De regio Gooi en Vechtstreek investeert in haar burgers met dementie.

Mantelzorgers en volhoudtijd

Dr. Henk Kraijo promoveerde op het gebied van mantelzorg door thuiswonende naasten aan dementerenden. Hij introduceerde het begrip “Volhoudtijd Mantelzorger”, de periode dat mantelzorgers verwachten in staat te zijn de zorgtaken voor hun naaste met dementie te kunnen continueren. Vervolgens speelden de aanwezigen een door hem ontworpen spel om te onderzoeken waar bij hen als mantelzorger de grens ligt tussen draagkracht en draaglast. Door dit bij mantelzorgers in kaart te brengen kunnen preventieve maatregelen worden genomen om overbelasting te voorkomen.

Klik hier voor de artikelen van Dr. Henk Kraijo: Volhoudtijd.pdf  en Mantelzorgprofielen.pdf

Vervolg Project FIT

Komende maanden worden mensen met dementie en hun mantelzorgers gezocht om mee te doen aan het project FIT, via casemanagers dementie en verpleegkundigen in de regio Gooi & Vechtstreek. Dit houdt in dat men bereid is mee te werken aan het onderzoek en materialen en diensten wil uittesten in de thuissituatie. Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u mailen naar doret.brandjes@izovator.nl

Hier kunt u de publicatie 'De Mens zien bij Dementie’ (pdf) inzien en ook de gegeven presentatie (powerpoint).Agenda

Op dit moment zijn er geen evenementen gepland dus houdt u onze agenda in de gaten.